DSCN1423W dniu wczorajszym, tj. 05.06.2019 r. o godz. 22:07 do Stanowiska Kierowanie w Ciechanowie wpłynęła informacja o pożarze stodoły w m. Sarnowa Góra.

Na miejscu KDR zastał całkowicie objęty pożarem budynek stodoły. Obiekt drewniany, kryty blachą trapezową, bez podłączenia instalacji elektrycznej. W środku znajdowały się bele siana i drobny sprzęt gospodarczy. Nie było osób poszkodowanych, a w sąsiedztwie w odległości ok. 10m usytuowane były zagrożone dwa budynki gospodarcze. Działania JOP polegały na podaniu sześciu prądów wody na palący się budynek oraz organizacji zasilania z hydrantu usytuowanego na terenie posesji. Teren zdarzenia został oświetlony przy użyciu masztów przewoźnych znajdujących się na samochodach. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do przegarniania i przelewania zgromadzonego w stodole siana w postaci bel. W trakcie działań na miejscu obecna była policja wraz z grupą dochodzeniową prowadzącą czynności wyjaśniające. Na tym działania zakończono. W trwających 3 godz. 3 min działaniach udział brało osiem zastępów straży pożarnej.

Opracowanie: mł. kpt. Damian Kołpaczyński

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów