Historia
Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas
1 lipca 1992 r. – powołanie Państwowej Straży Pożarnej
Jak do tego doszło?
Zawodowa Straż Pożarna w Ciechanowie jest następczynią straży ochotniczej, która powstała w II połowie XIX wieku (4 maja 1882r) i działała do 1975r.
Z dniem 1 stycznia 1976 r. Zarządzeniem Wojewody Ciechanowskiego została powołana przy KRSP Ciechanów Zawodowa Straż Pożarna kategorii „C” w sile plutonu, którą 4 grudnia 1989r. Decyzją Wojewody ciechanowskiego przekwalifikowano do kategorii „B” w sile kompanii pożarniczej. W dniu powołania jednostka mieściła się w budynku przylegającym do siedziby Urzędu Miasta w Ciechanowie przy ul. Rynek i dysponowała dwoma samochodami gaśniczymi typu: GBAM 2/8+8
Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej został Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Ciechanowie por. poż. Witold Bogdan.
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł w Polsce okres zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych. Zmieniła się także skala i rodzaj zagrożeń z jakimi spotykali się strażacy. Stały rozwój kraju, infrastruktury technicznej i komunalnej miał niewątpliwie związek z obserwowanym, stałym wzrostem ilości podejmowanych przez straż pożarną działań interwencyjnych. W roku 1976 a więc w momencie powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, na terenie powiatu strażacy gasili 64 pożary, ale już w roku 1993 – 237. Natomiast w 2010r. – liczba wezwań straży pożarnej osiągnęła liczbę 1307. Dodatkowo wraz ze zmianami gospodarczymi zmieniała się nie tylko liczba zagrożeń ale także rodzaje zadań w zakresie ratownictwa. Funkcjonująca wtedy w kraju Zawodowa Straż Pożarna nie była w pełni przygotowana do podjęcia nowych wyzwań, jednostki ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim gasiły pożary – nie miały ustawowego obowiązku likwidowania zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi ale również ratownictwem technicznym , chemicznym, ekologicznym czy medycznym. Dlatego uznano konieczność dokonania radykalnych zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej.
Minister Spraw Wewnętrznych powołał w kwietniu 1991 r. Zespól pod przewodnictwem płk. poż. inż. Feliksa Deli oraz posła na Sejm Henryka Michalaka, którego zadaniem było zorganizowanie Państwowej Straży Pożarnej. Prace Zespołu zaowocowały przygotowaniem projektów dwóch ustaw, regulujących sprawy ochrony przeciwpożarowej w kraju.
24 sierpnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął:
- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz
- Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej,
które po niezbędnych nowelizacjach funkcjonują do dnia dzisiejszego.
Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa i mundurowa została przewidziana do walki z: pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami (ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne itd.)
Obowiązki, które ustawodawca nałożył na PSP wymagały doposażenia jej w specjalistyczny sprzęt umożliwiający ich realizację oraz ciągłego kształcenia i doskonalenia strażaków.
Konieczna była również zmiana całego systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Było to kolejnym wyzwaniem dla PSP, która stała się organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG. )Podstawowym założeniem było stworzenie jednolitego i spójnego układu , skupiającego różne podmioty ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zaczął funkcjonować od 1995 r. Należały do niego jednostki organizacyjne PSP, najlepiej wyposażone jednostki OSP, a w latach późniejszych na podstawie zawartych porozumień inne podmioty związane z ratownictwem.
Reforma administracyjna, która miała miejsce w 1999 r. spowodowała wprowadzenie zmian również w Państwowej Straży Pożarnej. Komendy Rejonowe zostały zastąpione Komendami Powiatowymi lub Miejskimi.
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie został bryg. mgr inż. Adam Ostrowski, natomiast na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie powołano st. kpt. mgr. inż. Krzysztofa Kowalskiego.
W 2007roku nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego, nowym Komendantem Powiatowym PSP w Ciechanowie został bryg. mgr inż. Arkadiusz Muszyński
Ostatnie dwudziestolecie obok działalności ratowniczo-gaśniczej prowadzonej przez PSP to ciągły rozwój tej formacji. Ze środków unijnych zakupiono nowe samochody gaśnicze, sprzęt specjalistyczny oraz przeprowadzono modernizację infrastruktury wokół komendy.

Akcje informacyjne

koo ratunkowe

 

STOP POAROM TRAW

 

naglowek KRCI MNIE BEZPIECZESTWO

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

czujka

...................................

 

 

 

"Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

...................................

nie dla czadu

 

 

 

Ostrzeżenia pogody

Statystyka zdarzeń

STATYSTYKA ZDARZEŃ
Ilość interwencji na dzień:
20-10-2020
Ogółem 1317
Pożary 225
Miejscowe zagrożenia 1048
Alarmy fałszywe 44

Licznik odwiedzin


376115

Dziś:130
Ten miesiąc:2,957
Poprzedni miesiąc:4,224

Ciechanów