Szkolenia OSP
Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas

I.Kurs dla członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie informuję, że na bazie tut. Komendy organizowany jest kurs dla członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia będą odbywały się w dni wolne (sobota i niedziela) w okresie od dnia 23 luty do 17 marzec 2019 r. Początek kursu ustalono na dzień 23 luty 2019 r. na godzinę 10:00 w budynku KP PSP w Ciechanowie.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który odbędzie
17 marca 2019 r. Obecność na wszystkich zjazdach obowiązkowa. W związku
z powyższym proszę o zgłaszanie chętnych osób do tut. Komendy do dnia 13 lutego 2019 r.

Na szkolenie można zgłaszać osoby z wszystkich jednostek OSP z terenu podległych gmin w ilości nieograniczonej. Koszt kursu wynosi 500 zł. za osobę.

II. Plan szkoleń realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Ciechanowie w 2019 r.

  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 30 osób – luty/marzec

  • Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP – 20 osób – kwiecień

  • Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 40 osób – wrzesień/październik

  • Recertyfikacja uprawnień KPP – 25 osób - listopad

           Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie informuje, że planowane jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (zgodnie z Programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r.
w wymiarze 126 godz.). Proponowany termin przeprowadzenia szkolenia to 16.06 - 22.07.2018 r. na bazie KP PSP w Ciechanowie, jako kurs nieskoszarowany w ilości po 10 godzin dziennie (sobota i niedziela). Jednocześnie informujemy, że dla uczestników szkolenia w dniu 14.07.2018 r. zostaną przeprowadzone zajęcia w komorze dymowej w Ostrołęce.

            W związku z powyższym prosimy o przesłanie kart zgłoszeń kandydatów do szkolenia w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r. do tut. Komendy.

            Warunki przyjęcia na szkolenie są następujące:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. wykształcenie – co najmniej podstawowe lub gimnazjalne,
  5. skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

 

Pobierz :karta skierowania

 

 

 

 

Akcje informacyjne

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

czujka

...................................

 

 

 

"Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

...................................

nie dla czadu

 

 

Ostrzeżenia pogody


Zmiana 1Zmiana 2Zmiana 3
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Content marketing

Licznik odwiedzin


288032

Dziś:103
Ten miesiąc:3,391
Poprzedni miesiąc:5,448

STATYSTYKA ZDARZEŃ
Ilość interwencji na dzień:
18-04-2019
Ogółem 272
Pożary 102
Miejscowe zagrożenia 158
Alarmy fałszywe 12
Ciechanów